Taxaties

Als er een taxatie van uw woning wordt verricht dient er nauwkeurig gekeken te worden naar de diverse (waardebeïnvloedende) factoren van de woning en de omgeving. Denk hierbij aan de staat van onderhoud, het materiaalgebruik en de locatie. Daarnaast wordt er onder meer bij de gemeente en het kadaster geïnformeerd naar de bodemgesteldheid, bestemming en andere bijzonderheden die op het perceel kunnen rusten.

Voor een goed en betrouwbaar taxatierapport is het belangrijk dat dit wordt opgesteld door een deskundige taxateur. Alfa makelaardij is - naast NVM-lid- aangesloten bij de in 2004 opgerichte Stichting VastgoedCert. Deze stichting is een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.

Tevens zijn wij aangesloten bij het NWWI. Het Nederlands Woning Waarde Instituut keurt taxatierapporten van bij hun aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.